ME 3801

ME 3801
Evakuačný mikrofón na stenu pre ústredňu MX 3250 / MX 3500. Zapája sa do série s mikrofónmi BM 3804 a BM 3804FM ako prvý v poradí, napájaný z ústredne. Obsahuje červené tlačidlo s indikáciou, ktoré umožňuje uskutočniť prioritné hlásenie z mikrofónu pri pr
 
Cena:  Zistiť cenu

Evakuačný mikrofón na stenu pre ústredňu MX 3250 / MX 3500. Zapája sa do série s mikrofónmi BM 3804 a BM 3804FM ako prvý v poradí, napájaný z ústredne. Obsahuje červené tlačidlo s indikáciou, ktoré umožňuje uskutočniť prioritné hlásenie z mikrofónu pri prebiehajúcom prehrávaní digitálne zaznamenanej upozorňujúcej alebo evakuačnej správy, V normálnom móde umožňuje mikrofón uskutočniť štandardné hlásenie do všetkých zón systému. Jednotka obsahuje indikátory LED na indikáciu stavu systému v súlade s EN 54-16. Umiestnenie do priestoru s prístupom len kvalifikovaného personálu. Pripája sa 4-párovým káblom s požiarnou odolnosťou (J-typ). Dodávaný s pripojovacím káblom 5m s RJ45 konektorom.

Katalógový list

Viac kategórií

TOA (53)

ITEC (15)

RCF (14)

PROEL (6)