IE 3008

IE 3008
Modul na prepojenie max. 8 ústrední MX 3250 / MX 3500 v konfigurácii MASTER + SLAVE ústredne, modul sa inštaluje do vnútra v každej ústredni, redundadné prepojenie - 2 x komunikačná zbernica RS-485 (BUS A, BUS B), 2 x audio kanál, max. vzdialenosť medzi M
 
Cena:  Zistiť cenu
Modul na prepojenie max. 8 ústrední MX 3250 / MX 3500 v konfigurácii MASTER + SLAVE ústredne, modul sa inštaluje do vnútra v každej ústredni, redundadné prepojenie - 2 x komunikačná zbernica RS-485 (BUS A, BUS B), 2 x audio kanál, max. vzdialenosť medzi MASTER a poslednou SLAVE ústredňou je 800 m, max. 4 mikrofónové pulty s možnosťou hlásenia do všetkých zón pripojené k ústredni MASTER (BM 3804 + max. 8 rozšírení BE 3806), len prvý mikrofónový pult pripojený k ústredni MASTER môže spúšťať výstražné a evakuačné hlásenie, mikrofóny pripojené k ústredniam SLAVE umožňujú lokálne hlásenie  

Katalógový list

Návod na inštaláciu

Viac kategórií

TOA (53)

ITEC (15)

RCF (14)

PROEL (6)