BM 3804

BM 3804
Monitorovaný mikrofónny pult určený pre ústredňu MX 3250. Umožňuje smerovať hlásenia do 2 zón, spustiť a zastaviť výstražné alebo evakuačné hlásenia. Signalizácia stavu a činnosti ústredne LED diódami. Pripojenie max. 4 mikrofónnych pultov za sebou. Pripo
 
Cena:  Zistiť cenu

Monitorovaný mikrofónny pult určený pre ústredňu MX 3250 a MX 3500. Umožňuje smerovať hlásenia do 2 zón alebo všetkých zón, spustiť a zastaviť nahrané výstražné alebo evakuačné hlásenia. Signalizácia stavu a činnosti ústredne LED diódami. Pripojenie max. 4 mikrofónnych pultov za sebou. Zväčšenie počtu zón na 6 pomocou rozširujúcej klávesnice BE 3806. Mikrofónny pult BM 3804 umožňuje pripojiť max. 8 klávesníc BE 3806 pre 48 zón.  Pripojovací kábel 5m s konektormi RJ45. Pre väčšie vzdialenosti treba použiť požiarne odolný kábel (J typ).

Katalógový list

Návod na inštaláciu a obsluhu

Viac kategórií

TOA (53)

ITEC (15)

RCF (14)

PROEL (6)