MERANIE ZROZUMITEĽNOSTI - STIPA arrow Bedrock Talkbox BTB65

Bedrock Talkbox BTB65

Bedrock Talkbox BTB65
Zdroj meracieho signálu STIPA, elektronický zdroj (linkový výstup) a kalibrovaný zdroj akustického signálu (reproduktor), interaktívny LCD displej na nastavenie a kontrolu zariadenia
 
Cena:  Zistiť cenu

Zdroj meracieho signálu STIPA, elektronický zdroj (linkový výstup) a kalibrovaný zdroj akustického signálu (reproduktor), interaktívny LCD dotykový displej na nastavenie a kontrolu zariadenia 

Katalógový list Bedrock Talkbox BTB65


Biela kniha - meranie zrozumiteľnosti reči v praxi