FEP ME SCANTRUCK

FEP ME SCANTRUCK
Mobilný rtg. systém. Pozostáva z rtg. systému umiestneného na prepravnom vozidle. Vozidlo je vybavené samostatným generátorom napätia a klimatizovanou kabínou pre operátora. Ako prepravné vozidlo sa používa typ IVECO alebo obdobné.
 
Cena:  Zistiť cenu

Katalógový list